zıplayan haşere ilaçlama

zıplayan haşere ilaçlama

Böcekler doğadaki canlı yaşamın en önemli ögelerinden biridir. Onlarsız herhangi bir biyotop düşünmek hemen hemen olanaksızdır. Diğer canlılar ve özellikle bitkiler üzerinde azımsanamayacak etkilere sahiptirler. Diğer canlılar gibi birçok çevre koşulunun etkisi altında olduklarından ve çevrelerindeki değişik canlılar ile belirli ilişkiler sağladıklarından dolayı, ekolojik açıdan, açık bir sistem olarak değerlendirilirler.
Çevre koşullarının etkisi altında evrimsel uyumun sonucu olarak değişik biyotoplara ve nişlere uyum yapabilen birçok böcek çeşidinin ortaya çıkması, hem bu hayvan grubunun birçok türle temsil edilmesine hem de değişik yaşam ortamlarına geniş ölçüde yayılmasına neden olmuştur. Böceklerdeki bu dallanma zamanımızda bütün gücüyle devam ettiği ve diğer hayvan gruplarına göre çok daha hızlı olarak evrimleştikleri için, bulunduğumuz jeolojik çağa “Böcek Devri” denir. Bu uyumun sonucu olarak çok değişik yaşam şekli ve onunla ilişkili olarak vücut yapıları ortaya çıkmıştır. Milyonun üzerinde tür içeren bu büyük hayvan sıfını ortak bir ekolojik kavram içerisinde vermek kuşkusuz olanaksızdır. Burada konuların başlıkları sayılabilecek düzeyde ekolojik ilişkileri verilmeye çalışılacaktır.

Yaşam Çeşitleri

Sistematik açıdan farklı olan birçok

Böcekler doğadaki canlı yaşamın en önemli ögelerinden biridir. Onlarsız herhangi bir biyotop düşünmek hemen hemen olanaksızdır. Diğer canlılar ve özellikle bitkiler üzerinde azımsanamayacak etkilere sahiptirler. Diğer canlılar gibi birçok çevre koşulunun etkisi altında olduklarından ve çevrelerindeki değişik canlılar ile belirli ilişkiler sağladıklarından dolayı, ekolojik açıdan, açık bir sistem olarak değerlendirilirler.
Çevre koşullarının etkisi altında evrimsel uyumun sonucu olarak değişik biyotoplara ve nişlere uyum yapabilen birçok böcek çeşidinin ortaya çıkması, hem bu hayvan grubunun birçok türle temsil edilmesine hem de değişik yaşam ortamlarına geniş ölçüde yayılmasına neden olmuştur. Böceklerdeki bu dallanma zamanımızda bütün gücüyle devam ettiği ve diğer hayvan gruplarına göre çok daha hızlı olarak evrimleştikleri için, bulunduğumuz jeolojik çağa “Böcek Devri” denir. Bu uyumun sonucu olarak çok değişik yaşam şekli ve onunla ilişkili olarak vücut yapıları ortaya çıkmıştır. Milyonun üzerinde tür içeren bu büyük hayvan sıfını ortak bir ekolojik kavram içerisinde vermek kuşkusuz olanaksızdır. Burada konuların başlıkları sayılabilecek düzeyde ekolojik ilişkileri verilmeye çalışılacaktır.

Yaşam Çeşitleri

Sistematik açıdan farklı olan birçok

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

HEMEN ARA