mezitli ev ilaçlama

mezitli ev ilaçlama

Fumigasyon:

Kimyasal ve Fiziksel Özellikler
Daha öncede yazıldığı gibi PH3 Formülüne sahip yani üç hidrojen ile bir fosfor atomunun oluşturduğu bir gazdır.-126 Derecede F(-37,8 °) de kaynayan suda kolay kolay erimeyen, nüfus kabiliyeti yüksek olan bir gazdır. Aslında sarımsak kokusunu andıran hafif bir kokusu olan bu gaz renksizdir. Ve Bu kokusu da, hatta çok zehirli olduğu yüksek konsantrasyonlarda dahi duyulmayabilir. Bu nedenle amonyum karbonatla birlikte parafinle kaplanmış olarak piyasaya sürülmüştür.

Fosfin tatbik edildiği ürünlerde kimyasal bileşik teşekkülü yolu ile kalıntı bırakmamakla beraber bakır, krom, altın, çinko, gümüş ile özellikle yüksek nem ve sıcaklıkta kimyasal reaksiyona girer. Elektronik ve elektrikli aletlerin özellikle anahtarları (Kontak tipli bilhassa) zarar görebilir. Havada en düşük yanabilirlik oranı %1.79’dur.  Çok düşük konsantrasyonlarda bile böceklerin tüm evreleri için (Yumurta , Pupa , Larva, nimf, ergin ) zehirli olan bu gaz tüm sıcak kanlı hayvanlar ve insanlar içinde çok zehirlidir. Önemli özelliklerinden biri de havadan %20 ağırdır.

Latince Fumus : gaz, duman, buhar kelimesi ile , agare: yapmak, etmek kelimesinin Türkçe’ye intikal etmiş halidir. Füme: Tütsü , Fumigate : Tütsülemek, dumanlamak, gazlamak anlamında kullanılır.

Fumigasyon:

Her Türlü biyolojik dönemlerdeki zararlıları ve diğer hastalık etmenlerini öldürmek amacıyla gaz geçirmez, kapalı bir ortama, belli bir sıcaklıkta, belirli miktarda gaz halinde etki eden bir kimyasal maddeyi verme ve belli bir süre o gazı orada tutabilme işlemidir.
Fumigasyon işleminde kullanılan kimyasallara Fumigant denir.

Fumigantların Tarihte Kullanım Kronolojisi:

1854 Yılında CS Karbon Sülfür
1886 Yılında H2S Hidrojen Sülfür
1907 Yılında CaClNO2 Kolorpikrin
Fumigantlar uygulandıkları alanlarda Oksidaz ve Peroksidaz,  Katalaz, Redüktaz enzimlerini etkileyerek solunuma engel olurlar.

Fumigasyonun  Avantajları:

Bulaşık ürüne direkt uygulanabilirliği
Difüzyon yeteneği sayesinde üründe uç noktalara kadar ulaşması ve nüfuz etmesi
Gıda Maddelerinde doğru dozlarda uygulanması sonucunda kalıntı , koku, tat bırakmaması
Kısa Sürede büyük miktarda ürüne uygulanabilirliği
Zararlı etmenlerin Tüm biyolojik devrelerine karşı etkili olması
Diğer savaşım yöntemlerine daha kolay ve ucuz olması.

Fumigasyon Uygulama Alanları:

Boş veya Dolu Depolar
Fabrikalar
Konyetnrlar
Gemiler
Çadır altı Uygulamaları

 

Fumigasyona Etkili Olan Faktörler:

Mücadele edilen zararlı etmenin cinsi ve bulunduğu özel şartlar
Sıcaklık
Gazlama Süresi
Fumige edilen materyalin niteliği

Fumigasyonda Doz Ve Rezidü :

Fumigasyon uygulaması sırasında gerek zararlıların öldürülebilmesi ve gerekse Fumigasyon sonrasında Fumige edilmiş üründe herhangi bir kalıntı bırakılmaması için aşağıdaki terimler çok önemlidir.
Doz: Kullanılan fumigantın uygulandığı birim hacime oranına denir. Gr ve m3olarak ifade edilir.
Kesafet: Fumige edilen hacimdeki belli bir zaman aralığı içerisindeki gaz miktarına Kesafet denir. Gr ve m3olarak ifade edilir.

Rezüdü: Fumigasyon işlemi sonucunda fumige edilecek ürün içerisinde kalan (Erime ve Kimyasal bileşikler meydana getirmesiyle ) etmene rezüdü yada bakiye denir. P.p.m (Parts per million) olarak ifade edilir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

HEMEN ARA