mersin bahçe ilaçlama

mersin bahçe ilaçlama

Ergin güve dumanlı gri renkte ve 10-14 mm boydadır. Ön kanatlar üzerinde enine zikzak bantlar vardır.

Larva krem renkli ve kıllarla kaplıdır. Olgun larva 12-19 mm boydadır.Olgunlaşan larva gıda ortamını terk ederek, ambardaki yarık, çatlak, girinti vs. yerlerde kokon örerek pupa olur.
Erginler 1-2 hafta yaşarlar. Gelişme süresi normal koşullarda 6-8 haftadır. Yılda 3-4 döl verir.

Zararlı Olduğu Ürünler: Hububat, un ve undan üretilen maddeler.

Karasinekler 4-6 mm boyunda ve genellikle gri renklidirler. Ağız yapısı yalayıcı-emici tiptedir. Tüm sineklerin toraks segmentinin ortasına bağlı bir çift zarımsı kanadı vardır. Genelde görünmeyen arka kanatlar, halter adı verilen özel dengeleme organlarına dönüşür; erginlerin emici ağız kısımları ve büyük birleşik gözleri vardır.

Yumurta, larva, pupa ve ergin dönemlere sahip olan karasinek uygun şartlarda 6-24 günde bir nesil verebilir. Dişi sinek yumurtalarını organik maddece zengin gübrelik ve çöplüklerin üzerine bırakır ve birkaç saat içerisinde açılan yumurtalardan çıkan larvalar buralarda beslenirler ve üç dönemden sonra pupa olurlar ve erginler çıkar. Çöp ve gübre gibi nemli organik madde bulunan yerlere 100-150 tanesi yığın halinde yumurtalarını bırakır.

Anophelinae ve Culicinae olmak üzere iki alt familyaya ayrılmaktadır. Dünyada 3600 türünün bulunduğu, en büyük alt familyasının ise 3000 tür ile Culicinae olduğu bilinmektedir. Ülkemizde ise Anophelinae alt familyasından 10, Culicinae alt familyasından 40 adet olmak üzere toplam 50 tür bulunmaktadır.

Anophelinae türleri yumurtalarını tek tek su yüzeyine bırakırlar. Yumurtaları genelde kayık şeklindedir. Culicinae türleri yumurtalarını su yüzeyine veya su ile kaplanacak alanlara tek tek veya kümeler halinde bırakırlar. Bazen de yumurtalar sucul bitkilere yapıştırılır. Dişiler kan emdikten 2-3 gün sonra 50-200 yumurta bırakırlar.

Kanatlı karınca türü ise 5-8 mm uzunluğunda kahverengi olup iki adet uzun kanadı vardır.

Karıncalar Dünya üzerinde hemen hemen her kara parçasında bulunur. Kendine özgü karınca türleri bulunan ender yerler Antarktika ile birlikte bazı uzak ve yaşama uygun olmayan adalardır. Karıncalar ekosistemlerin çoğunda yaşayabilir ve kara hayvanları biyokütlesinin yaklaşık %15 ile %25`ini oluştururlar. Bu başarıları sosyal örgütlenmelerine, yaşam alanlarını değiştirebilmelerine, kaynaklardan yararlanmalarına ve kendilerini savunmalarına bağlanmıştır. Diğer türlerle birlikte geçirdikleri uzun evrim sürecinde, benzerlik, ortakçılık, asalaklık ve karşılıklılık içeren türler arası ilişkiler geliştirmişlerdir.

Erginler kırmızımsı kahve renkli ve oval şekillidir. Vücut üzerinde açık renkli enine bantlar ve kıllar bulunur. Ergin dişi 2.5,erkek l .8 mm boydadır. Yumurta saydam beyaz renklidir. Larva yaşına göre 0.5-5.5 mm boyda halkalı bir görünüşe sahiptir. Vücut çok sayıda sert esmer kıllarla kaplıdır. Vücut sonunda uzun bir kıl demeti bulunur. Pupa soluk esmer renkli, sırtı hariç diğer bölümleri tüylerle kaplıdır.

Khapra böceği erginleri gıda almadan 14-22 gün yaşar. Ergin dişi 30-126 adet yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan larva ortamdaki gıdaları yiyerek gelişir. Larva 5-6 gömlek değiştirerek pupa olur. Normal koşullarda gelişme süresi 40-56 gündür. Yılda ortalama 4-5 döl verir.

Elverişli koşullarda döl sayısı 12 düzeyine kadar çıktığı bilinmektedir. İlk kez Hindistan’da tuğla delikleri arasında bulunması nedeniyle Khapra böceği adını alan zararlılar kontrolünü zorlaştıran bazı önemli yaşayış özellikleri vardır.

Örneğin larvalar 4-5 yıl gıda almaksızın yaşayabilirler. Ayrıca larvaların bulundukları ambarda yarık ve çatlaklarda barınma alışkanlıkları vardır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

HEMEN ARA