haşere ilaçlama şirketleri

haşere ilaçlama şirketleri

haşere ilaçlama şirketleri 90’lı yılların ikinci yarısından itibaren ülkemizde faaliyet göstermeye başlayan yabancı kökenli pest kontrol şirketleri, modernleşen ve teknolojik olarak kendini yenileyen gıda sektörü, gıda işletmelerinde sorumlulukların mesleki eğitimli elemanlarca paylaşılmaya başlanması, sektörde tecrübeli kadroların danışmanlık hizmeti vermeye başlaması, ilaçlama şirketlerinin deneyimlerini geliştirerek sürece uyum sağlamaları, AB ile ilgili çıkan yasalar ve yayınlanan yönetmelikler, internet ortamında bilgi edinim ve paylaşımının artması, pest kontrol aparatlarının ülkemizde ve ekonomik bir şekilde üretilmeye başlanması ve Sağlık Bakanlığı’nın sürece müdahale ederek yönetmelikte yenilikler yapması bu alanda hızlı bir gelişime yol açmıştır.

İçinde bulunduğumuz 2017

haşere ilaçlama şirketleri

haşere ilaçlama şirketleri

yılı itibariyle; sadece mersinde hizmet veren firma sayısı 20’i aşmıştır. Her firma kendi bünyesinde, kendi olanaklarıyla genel ve özele ilişkin spesifik eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır, çalışmaktadır. Bazı ilaç şirketlerinin tanıtım toplantıları ve üniversitelerin, meslek odalarının günlük oturumları dışında, servis veren teknisyenlere ait eğitim faaliyetleri ne yazık ki bulunmamaktadır. Oysaki; zararlılara yönelik mücadelede çalışan operasyon elemanları, ihtiyaç duyulan mesleki bilgiler dışında; gıdanın kendine has yapısıyla da ilgili özel bilgilere sahip olmalı, ürün güvenliği risklerini çok yakından tanınmalıdır. Soruna direk kimyasal ilaçlarla müdahale etmek yerine; önce zararlı sorunlarının kaynağını bulmaya, bunları ortadan kaldırabilecek fiziksel önlemler almaya, kontrolün devamlılığını sağlamaya; yani işin özüne inmeye teşvik edilmelidir.

Pest Control haşerelerle mücadelede, Elektromanyetik Parazit ve Ultrasonik Ses teknolojilerinin her ikisini de içeren, bu sayede en etkin ve güvenilir korumayı sağlayan elektronik bir haşere  .

Çift işlevli olan Pest Control’ün ilk işlevi elektromanyetik parazit yaratmaktır. Bu elektromanyetik paraziti yaratırken uyguladığınız alandaki elektrik tesisatını kullanan PestControl kullandığı bu yöntem ile Elektromanyetik parazitler haşere ve kemirgenleri gizlendikleri yuvalarından çıkmaya zorlar. Yuvalarından çıkan haşere ve kemirgenler yine ürünün ikinci fonksiyonu olan ultrasonik ses dalgaları sayesinde ürünün kullanım alanı dışına kaçmaktadırlar.

Pest Control’ün başarılı olduğu haşere ve kemirgenlerin bir kısmı şunlardır; Fare, Sıçan, Hamamböceği, Kalorifer Böceği, Bit, Akrep, Karınca, Pire, Örümcek, Cırcırböceği, Kene, Tahtakurusu, Kırkayak, Güve, Kızılgöz, Kulağakaçan vs.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

HEMEN ARA